wtorek, 21 kwietnia 2015

CroDea Travel - organizator wycieczek szkolnych i rodzinnych w woj. zachodniopomorskim

Informujemy naszych dotychczasowych i przyszłych klientów, że wszystkie sprawy związane z organizacją wycieczek szkolnych i rodzinnych przejmuje od dnia 18.04.2015 nowo powstała firma CroDea Travel Grzegorz Zieliński.

Firma ta jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nr 15/17. Oznacza to, że ma pełne prawo (zgodnie z ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r.) wykonywać wszelkie czynności związane z organizacją imprez turystycznych.
Firma posiada zawartą umowę o gwarancję ubezpieczeniową wykonania zobowiązań z tytułu świadczonych usług turystycznych z Towarzystwem Ubezpieczeń Inter Polska S.A. - nr gwarancji: 37/2015/OSZ (wartość gwarancji: 7 500 eur).

Zapewniamy, iż poziom jakości usług i obsługi, których reprezentował dotychczasowy organizator firma CroDea Joanna Zielińska będzie taki sam, a klienci poza danymi na fakturze nie zauważą żadnych zmian.

Osobą do kontaktu w sprawach organizacji wycieczek jest:

Joanna Zielińska:
tel. 660 448 778, 94 716 24 35

adres mailowy do CroDea Travel: biuro@crodea.pl lub joanna.zielinska@crodea.pl

Wkrótce zapraszamy na nową stroną firmową:

i na profil na Facebooku:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz